Rekisteri- ja tietosuojaseloste

15.10.2023

totalcenter.fi


Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot


Team Atletic ry
Askonkatu 9-11
15100 Lahti


totalcenterlahti at gmail.com


Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö


Ruusa Aalto
040 652 7856
totalcenterlahti at gmail.com


Henkilörekisterin nimi


Total Center Lahti -kamppailusalin asiakasrekisteri


Mitä tietoja minusta kerätään?


Keräämme henkilötietoja suoraan rekisteröidyltä, esimerkiksi asioinnin yhteydessä, tai kun rekisteröity ostaa tai tilaa tuotteitamme tai palveluitamme joko itse tai edustamansa organisaation puolesta taikka rekisteröinnin yhteydessä, kun rekisteröity esimerkiksi vastaa asiakastyytyväisyystutkimukseen tai on meihin muutoin yhteydessä.


Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat henkilön nimi ja sähköpostiosoite.


Mihin henkilötietoja käytetään?


Henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon, tietojen toimittamiseen, markkinointiin ja asiakastyytyväisyyskyselyyn.


Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu.


Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.


Kuinka kauan henkilötietojani säilytetään?


Henkilötietoja säilytetään niin pitkään kuin on tarpeellista tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi ja aina lainsäädännön velvoittaman ajan (esimerkiksi kirjanpitovelvoitteisiin tai raportointivelvollisuuksiin liittyvät vastuut ja velvoitteet).


Tietojen luovutus kolmansille osapuolille


Henkilökohtaisia tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.


Evästeet


Sivuilla ei käytetä markkinointi- tai statistiikkatyökaluja, jotka keräisivät käyttäjistä henkilökohtaista dataa.


Asiakkaan oikeudet


Asiakkaana sinulla on seuraavat oikeudet:


Tarkistusoikeus
Oikaisuoikeus
Oikeus peruuttaa suostumus
Poisto-oikeus


Tarkistus- ja poistopyynnöt toimitetaan sähköpostitse rekisterin pitäjälle.